Mai 17, 2019

Amdanom Ni

Beth yw Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant?

Yn yr hinsawdd economaidd gystadleuol ac anfaddeugar sydd ohoni heddiw, mae’n rhaid i fusnesau fod yn ymatebol, yn hyblyg ac yn gallu ymateb yn gyflym i amodau’r farchnad.

Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 yn parhau i adeiladu ar lwyddiant y prosiect blaenorol (a lansiwyd yn 2012), gan sicrhau bod gan fusnesau yn ne-orllewin Cymru arbenigedd a set sgiliau priodol, er mwyn addasu a chroesawi newid, bydd yn ei dro yn eu helpu’r busnesau i ffynnu ac i dyfu.

Trwy ddarparu hyfforddiant cymorthdaledig sy’n benodol i’r sector yn berthnasol i’r gwaith, mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 yn gweithredu ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys:

Advanced Manufacturing

Gweithgynhyrchu Uwch

Automotive

Modurol

Care

Gofal

Construction

Adeiladu

Creative Industries

Diwydiannau Creadigol

Energy

Ynni

Engineering

Peirianneg

Financial & Professional Services

Gwasanaethau Cyllidol a Phroffesiynol

Food

Bwyd

ICT

TDCh

Science

Gwyddoniaeth

Tourism

Twristiaeth

Mae hyfforddiant cymorthdaledig sy’n canolbwyntio ar sectorau penodol yn lleihau bylchau mewn sgiliau ac yn helpu busnesau i ddatblygu, tyfu a ffynnu.

Os ydych chi’n gweithio mewn sector gwahanol i’r rhai a nodir uchod, bydd modd i chi elwa o gynllun SFI 2.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Os na fyddwn yn gallu eich helpu, gallwn eich cyfeirio at gynlluniau hyfforddi eraill a allai (o bosibl) gynorthwyo eich gofynion hyfforddi.

 

Gweld beth oedd gan ein cleientiaid i'w ddweud

Isdeitlau ar gael yn Saesneg yma

Mwy o wybodaeth...