Mai 9, 2019

Tystebau

Tystebau

Edrychwch ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud:

“Mae pecynnau hyfforddi a gynigir gan gynllun SAGD drwy Goleg Gŵyr Abertawe yn hyblyg iawn ac yn ddelfrydol ar gyfer fy anghenion. Mae gweithwyr wedi cwblhau sawl cymhwyster diolch i gyllid SAGD.

Er enghraifft, mae llawer o’m staff yn fyfyrwyr, sy’n golygu nad ydynt ar gael i weithio oni bai am y penwythnosau, bu Hyfforddiant CGA yn hapus i ddarparu ar eu cyfer gan drefnu cyrsiau iddynt tu allan i oriau gwaith ‘arferol’."

Lynne Pearce, Rheolwr Ocean View, lleoliad priodasau yng Ngogledd y Gŵyr.

“Rydym wedi gallu gwella sgiliau nifer iawn o’n gweithwyr dros y blynyddoedd, diolch i Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r berthynas yn un da gyda’r coleg ac rydym wedi derbyn cymorth ar bob adeg.”

Sue Cole, Cydlynydd Cymwysterau Galwedigaethol, CLC.

“Fel dywedodd fy rheolwr ‘mae’r hyfforddiant hwn wedi gwella dy ddatblygiad di, yn ogystal â gwella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.”

Lynne Hopkins, Gweithiwr Datblygu Cymunedol, ABMU

“Mae SAGD Coleg Gŵyr Abertawe yn daprau cefnogaeth ardderchog ac mae ganddynt berthynas da iawn gyda’n Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd. Rydym ni , fel sefydliad, yn gwerthfawrogi eu cyfraniad i addysg ein staff.”

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Mental Health and Learning Disabilities Delivery Unit.

“Mae datblygu staff yn rhan hanfodol o redeg busnes llwyddiannus. Mae fy nhîm yn hapus gyda’r hyfforddiant y maent wedi eu derbyn gan brosiect SAGD trwy Hyfforddiant CGA. Wrth iddynt symud trwy’r lefelau, maent yn hapus i weithio â phobl gyfarwydd y maent wedi ffurfio cysylltiadau cryf â hwy.

Gan fod lefelau addysg fy staff yn amrywio – gyda rhai staff yn dychwelyd i hyfforddiant ffurfiol ar ôl seibiant hir- mae SAGD trwy Hyfforddiant CGA wedi bod yn wych yn ymateb i anghenion pob unigolyn, sydd wedi, a bod yn onest, adeiladu eu hyder.”

Tim Williams, Cyfarwyddwr Gofal Hengoed (sy’n cynnwys Llys Hengoed a Chartrefi Gofal Parc Hengoed)

“Mae gennym hanes hir o weithio gyda CGA. Maent yn ymateb i’n ceisiadau ac yn sicrhau bod yr addysgu achrededig yn diwallu anghenion y gwasanaeth yn ogystal â gofynion y corff dyfarnu”.

Louise Giles, Prif Nyrs Addysg Bwrdd Iechyd ABMU

YCHWANEGWCH EICH TYSTEB EICH HUN

Rydym ni’n ddiolchgar iawn am yr holl dystebau ac os hoffech chi ychwanegu eich un chi, anfonwch ef drwy ein ffurflen gyswllt a dewiswch ‘Tysteb’ fel y pwnc: